PIT 2020. Zmiany, ulgi, terminy

Autor ,

Zerowy PIT dla młodych, ulga termomodernizacyjna, e-PIT także dla wypełniających PIT-36 i PIT-36L oraz PIT-28 – to część tegorocznych zmian. Kolejny rok z rzędu miliony Polaków zostanie rozliczonych automatycznie na podstawie zeznań przygotowanych przez Krajową Administrację Sądową.

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 roku na Portalu Podatnika (podatki.gov.pl) będą dostępne rozliczenia podatkowe. Usługa Twój e-PIT w 2020 roku obejmuje podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Zgodnie z zapowiedzią Ministra Finansów w tym roku w usłudze "Twój e-PIT" będą także deklaracje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej PIT-36 i PIT-36L oraz PIT-28.

Jest kilka dróg postępowania z przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową dokumentem. Każda jest bezpłatna.

1. Automatyczna akceptacja

Mając nieskomplikowaną sytuację podatkową, bez dodatkowych ulg możemy pozwolić, aby system zaakceptował rozliczenie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową. Jeśli podatnik nie zaloguje na swoje konto, nie wyśle zeznania elektronicznego albo nie złoży go na papierze, to wówczas urząd skarbowy uzna podatnika za rozliczonego wraz z upływem 30 kwietnia br.
Warto pamiętać, że w usłudze Twój e-PIT znajdą się informacje od pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer rachunku bankowego, ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego (OPP).
Oznacza to, że jeśli zmieniliśmy rachunek bankowy lub chcemy przekazać 1 proc. innej organizacji, nie powinniśmy pozwolić na opcję automatycznej akceptacji.

2. Weryfikacja i akceptacja
Po 15 lutego br. można jednak zalogować się na koncie. Aby się zalogować, należy przygotować swoje dane takie jak:
>> PESEL (albo NIP i datę urodzenia)
>> kwotę przychodu z PIT za 2017 r.
>> kwotę przychodu za 2018 r., która znajduje się w jednej z informacji od płatników (np. twojego pracodawcy), np. PIT-11
Potwierdzenie nastąpi poprzez wpisanie kwoty nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2017 r. Osoby, które w 2017 r. nie rozliczały się samodzielnie podają kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A. Podatnicy, którzy mają profil zaufany, mogą logować się za jego pośrednictwem.
Po zalogowaniu podatnik może zweryfikować informacje i je zaakceptować. Jako podatnicy nie musimy składać żadnego wniosku w tej sprawie. Akceptacja będzie równoznaczna ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. Co więcej, jeżeli ktoś złoży e-zeznanie, wówczas szybciej dostanie nadpłatę podatku. Termin skrócono z trzech miesięcy do 45 dni.

3. Uzupełnienie i akceptacja
Jeśli wiemy, że Krajowa Administracja Skarbowa nie posiada o nas pełnych informacji, należy wprowadzić modyfikacje, a następnie zaakceptować.
Ważne! Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała rozliczenia indywidualnie, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. Jeśli więc chcemy zmienić sposób rozliczenia, należy o tym pamiętać. Do wyboru są opcje „wspólnie z małżonkiem” lub „jako osoba samotnie wychowująca dzieci”.
Na tym etapie możemy także zweryfikować, zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1 proc. podatku. Podobnie jest z ulgą na dzieci, do której można zmienić dane lub ją dodać.
W systemie można zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty. Można dodać inne dane np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
Po zmianach należy zaakceptować rozliczenie, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. Istotne jest to, że w ramach usługi Twój e-PIT podatnik ma możliwość złożenia korekty zeznania PIT-37 i PIT-38 – bez względu na to, czy składając zeznanie skorzystał z usługi Twój e-PIT, czy złożył je w innej formie – elektronicznie przez system e-Deklaracje lub papierowo.

4. Samodzielnie rozliczenie
Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe. Wciąż pozostaje opcja samodzielnego rozliczenia PIT-u w urzędzie skarbowym, który rozliczymy samodzielnie lub z pomocą księgowej. Możemy rozliczyć się w sposób tradycyjny oraz elektroniczny. W tej sytuacji przygotowany e-PIT nie będzie brany pod uwagę przez urząd.

Ulgi, o których warto pamiętać rozliczając PIT za 2019 rok

Ulga bez PIT dla młodych do 26 roku. Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 roku życia. Ulga (a dokładnie zwolnienie z podatku) obejmie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. W rozliczeniu składanym do kwietnia 2020 r. limit ten jest niższy i wynosi 35 636,67 zł.

Ulga termomodernizacyjna. Od 2019 r. (rozliczenie PIT w 2020 r.) wprowadzana jest nowa ulga podatkowa. Istnieje możliwość odliczania od dochodu ulgi na polepszenie warunków cieplnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego przez jego właścicieli i współwłaścicieli. Odliczenie z tytułu podjętej inwestycji nie może przekraczać 53 tys. zł. Obejmować może maksymalnie okres 3 lat począwszy od końca roku, w którym inwestycja zaczęła być realizowana. Z odliczenia skorzystać można w PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT-28.

Ulga na oświatę. To kolejna tegoroczna nowość. Od dochodu odliczać można darowizny na rzecz publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Mogą to być: pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkoła I stopnia, szkoła artystyczna, publiczne placówki i centra nauki, tj. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Ulga na dzieci rodzone w 2019 roku. Jeśli w minionym roku zostaliśmy rodzicami i w rozliczeniu będziemy chcieli skorzystać z ulgi, to musimy sami uzupełnić te dane. W ramach usługi Twój e-PIT w zeznaniu podatkowym wskazana zostanie ulga na dzieci tylko, jeśli była ona uwzględniona w rozliczeniu za rok ubiegły do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wysokość ulgi prorodzinnej. Na pierwsze dziecko ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł), na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł), na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł), na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł). Przykładowo, jeśli mamy więc troje dzieci to łącznie przysługuje ulga w wysokości 4 224,12 zł rocznie. Posiadając więcej niż jedno dziecko, ulga prorodzinna przysługuje niezależnie od dochodów. Z kolei mając jedno dziecko i wychowując samotnie lub w związku małżeńskim nie można przekroczyć dochodów na poziomie 112 000 zł. 

Ulga na internet. W zeznaniu można odliczyć wydatki na internet. Warunek? Ulga przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Poza tym można odliczyć nie więcej niż 760 zł w roku podatkowym.

Inne ważne zmiany w 2020 roku

Kwota wolna od podatku. W rozliczeniu za 2018 rok wyższa uległa wartość kwoty wolnej od podatku. W tym roku podatkowym wynosi 8 tys. zł. Oznacza to, że przy najniższej stawce podatku PIT, która obecnie wynosi 17 proc., wysokość podatku została pomniejszona o 1360 zł - tyle wynosi kwota zmniejszająca podatek.

Indywidualny mikrorachunek do rozliczeń podatkowych PIT. W tym roku inaczej niż dotychczas należy zapłacić podatek wynikający z rozliczeń PIT za 2019 r. Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy mają indywidualne rachunków bankowe do wszystkich przelewów podatkowych. Numer rachunku generuje się, wpisując numer PESEL lub NIP na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.

 

Aktualnie nikt nie dodał jeszcze komentarza, bądz pierwszy i DODAJ KOMENTARZ

TAGI: pit

STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES. PRZEBYWANIE NA NIEJ OZNACZA AKCEPTACJĘ POLITYKI PLIKÓW COOKIES NIE POKAZUJ WIĘCEJ TEGO KOMUNIKATU