Procedura spłaty zadłużenia

Autor ,

Windykacja jest procesem odzyskiwania należności od niewypłacalnych dłużników. Zwykle, gdy należna wpłata nie wpływa w ustalonym terminie, telefonicznie lub przy pomocy pisemnego wezwania, wierzyciel upomina się o wpłatę pieniędzy. Gdy dłużnik lekceważy upomnienia, warto sprawę odzyskania należności oddać firmie windykacyjnej.

Windykacja polubowna (miękka)

Dłużnik może wtedy (lub wcześniej) przystąpić do polubownych rozmów na temat spłaty długu. Kolejne kroki podejmowane na drodze windykacji polubownej to:

 • ustalenie danych dłużnika,
 • wysłanie pisemnego wezwania do zapłaty,
 • negocjacje telefoniczne,
 • przygotowanie dokumentacji rejestrowej dłużnika,
 • wyegzekwowanie od dłużnika uznania długu (w formie pisemnej),
 • podpisanie ugody, planu i terminu spłat, ustalenie wysokości rat.

Gdy mimo podpisania ugody, dłużnik nadal nie wywiązuje się ze zobowiązań, wówczas ponownie podejmuje się polubowne rozmowy. Jeżeli nie przynoszą one rezultatów, wtedy rozpoczyna się windykacja sądowa (ewentualnie odkupienie należności).

Windykacja sądowa

Dłużnicy często chcą uniknąć postępowania sądowego, choćby dlatego że wiążą się z tym niemałe koszty, które są zobowiązani pokryć, a egzekucja długu jest nieunikniona. Niektórzy zagrożeni sądem, dopiero na tym etapie przystępują do rozmów z wierzycielem lub windykatorem. Jednak są i tacy, którzy stają przed sądem.

Stroną postępowania przed sądem nie są firmy windykacyjne, tylko wierzyciel oraz dłużnik, ewentualnie ich pełnomocnicy (adwokat, radca prawny). Windykator ogranicza się do przygotowania materiałów wierzycielowi, może także służyć radą w sprawie wyboru skutecznego komornika.

Kolejne etapy windykacji sadowej to:

 • przygotowanie dokumentu należności,
 • złożenie wniosku do sądu,
 • postępowanie sądowe,
 • egzekucja komornicza.

W sądzie wierzyciel przedstawia m.in. następujące dokumenty:

 • wezwanie do zapłaty,
 • faktury potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • pisemne uznanie przez dłużnika zaległych należności.

Egzekucji majątku dłużnika można dokonać po prawomocnym orzeczeniu sądu. Przebiega ona w następujących etapach:

 • przygotowanie wniosku egzekucyjnego,
 • złożenie wniosku do komornika,
 • ustalenie stanu majątkowego dłużnika,
 • egzekucja majątku (ruchomego lub nieruchomego) na poczet długu.

We wniosku do komornika należy zawrzeć następujące dane:

 • wysokość należnej od dłużnika kwoty,
 • sposób egzekucji (ustalone składniki majątku, które można zająć, np. wierzytelności, rachunki bankowe, samochód, majątek nieruchomy).

Jak długo trwa proces windykacyjny?

Jeśli sprawę odzyskania długu prowadzi firma windykacyjna, zwykle jest podpisywana umowa na 45 dni. Gdy dłużnik zobowiązuje się do spłaty należności w ratach, wówczas umowa jest przedłużana na czas spłaty całej należności.

Gdy dochodzi do windykacji sadowej, wówczas umowę przedłuża się o 3 miesiące. W przypadku egzekucji komorniczej trudno ustalić ostateczny termin, ponieważ zależy ona od wypłacalności dłużnika i skuteczności działania komornika.

Gdy roszczenie wierzyciela spełnia wymogi postępowania nakazowego, orzeczenie sądu może zapaść nie później niż 2 tygodnie od złożenia wniosku.

W sprawach między przedsiębiorcami obowiązuje tryb postępowania gospodarczego. W przypadku dużych kwot postępowanie przebiega szybko, aby przedłużająca się procedura windykacyjna nie spowodowała utraty płynności przedsiębiorstwa.

Aktualnie nikt nie dodał jeszcze komentarza, bądz pierwszy i DODAJ KOMENTARZ

KATEGORIA: Jak spłacić dług

STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES. PRZEBYWANIE NA NIEJ OZNACZA AKCEPTACJĘ POLITYKI PLIKÓW COOKIES NIE POKAZUJ WIĘCEJ TEGO KOMUNIKATU