Komornik a windykator

Autor ,

Dla wielu osób komornik i windykator są pojęciami tożsamymi. Jednak ku zaskoczeniu niektórych różnice są bardzo istotne. Aby łatwiej było zrozumieć rozbieżności między tymi zawodami, poniżej znajdziecie porównanie sposobów odzyskania długów.

Wierzyciel ma możliwość wyboru dwóch ścieżek postępowania: sądowej i pozasądowej. Postępowanie pozasądowe, windykacja, ma na celu odzyskanie zobowiązań od dłużnika – polubownie. Zadaniem firmy windykacyjnej jest zawarcie ugody.

Czego windykator nie może:

 • zajmować lub spisywać majątku dłużnika,
 • wejść do mieszkania dłużnika bez jego zgody,
 • rozmawiać o zadłużeniu dłużnika z innymi osobami, np. z sąsiadami,
 • wywieszać informacji o zadłużeniu dłużnika w miejscach publicznych, np. na klatce
 • schodowej,
 • przekazywać informacji o długu w miejscu pracy dłużnika,
 • naruszać dobra osobiste i godność osobistą dłużnika, np. zastraszać, grozić, nękać,
 • używać siły,
 • przekazywać nieprawdziwych informacji co do konsekwencji niespłacenia długu, np.
 • dotyczące pozbawienia wolności.

 


Wierzyciel może jednak skierować sprawę do sądu i wtedy sprawa trafia do komornika:

 

 

 • komornik to funkcjonariusz publiczny przy sądzie rejonowym, windykator wręcz przeciwnie
 • wierzyciel przekazuje komornikowi tytuł wykonawczy opatrzony w klauzulę wykonalności np.: (orzeczenia sądu, bankowego tytułu egzekucyjnego),
 • komornik może prowadzić egzekucję m.in. z dochodu, jaki ma dłużnik (wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty…),
 • komornik ma prawo przymusowego otwarcia drzwi mieszkania lub firmy, przeszukania pomieszczeń,
 • komornik ma także prawo zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji od m.in. : organów administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu.

 


Windykacja pozwala negocjować warunki spłaty długu. Windykacja ma na celu polubowne oraz bezkonfliktowe zakończenie sprawy. Natomiast z komornikiem już nie podyskutujemy. Z reguły przychodzi on już tylko w jednym, wiadomym celu, czyli krótko mówiąc, chce siłą ściągnąć dług konfiskując różnego rodzaju przedmioty gospodarstwa domowego. Nie jest to oczywiście miłe. Windykator zawsze będzie chciał ugody. Dlatego, gdy dostajesz list od firmy windykacyjnej, w Twoim interesie leży jak najszybszy kontakt, aby windykacja nie była dla Ciebie uciążliwa. Jeśli jednak wierzyciel wybierze drogę sądową, wtedy już nikt nie będzie chciał negocjować.

Kliknij i dowiedz się więcej na www.kredytinkaso.pl!

 

 

Aktualnie nikt nie dodał jeszcze komentarza, bądz pierwszy i DODAJ KOMENTARZ

KATEGORIA: Jak spłacić dług

STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES. PRZEBYWANIE NA NIEJ OZNACZA AKCEPTACJĘ POLITYKI PLIKÓW COOKIES NIE POKAZUJ WIĘCEJ TEGO KOMUNIKATU